Potenco

Coachen van cliënten met een auditieve beperking

Potenco is een re-integratiebedrijf in Rotterdam dat onder andere cliënten coacht met een arbeidshandicap. Ons uitgangspunt is dat ieder mens talenten en mogelijkheden heeft. Dit geldt uiteraard ook voor cliënten met een auditieve beperking. Op dit moment zit een grote groep van deze cliënten thuis omdat het hen niet lukt om zelfstandig werk te vinden. Eén van de jobcoaches van Potenco heeft zelf een auditieve beperking. Hij is ervaringsdeskundige, fungeert als rolmodel en beschikt over een uitgebreid netwerk. Een andere jobcoach is horend maar beheerst gebarentaal. Met de kennis van de doelgroep en in goede samenwerking met het UWV wil Potenco duurzame uitplaatsing realiseren voor cliënten met een auditieve beperking.

Waarom is extra coaching voor deze doelgroep nodig?

Bemiddeling bij de doelgroep auditief beperkten vraagt extra aandacht van een jobcoach. Zeker als de beperking gecombineerd wordt met beperkingen op psychisch of verstandelijk gebied. Wat werkgevers betreft, is de ervaring dat zij huiverig zijn om mensen met een auditieve beperking een kans te geven. Bijvoorbeeld door angst elkaar niet te begrijpen of angst dat er geen draagvlak zal zijn bij het andere personeel. Omdat de gebarentaal een andere grammatica heeft dan de Nederlandse taal, en auditief beperkten vaak “kromme zinnen” schrijven, kunnen werkgevers het idee krijgen dat de auditief beperkte een ontwikkelingsachterstand heeft. De ervaring leert dat voorlichting over “Hoe het is om doof te zijn en hoe collega’s hier mee om kunnen gaan” goede resultaten oplevert.
Aan de kant van de cliënt vergt bemiddeling ook extra inzet van een jobcoach. Het kost meer tijd om iemand te leren kennen, een voorwaarde voor passende en duurzame plaatsing. Testen op schriftelijk gebied bijvoorbeeld zijn minder geschikt omdat mensen met een auditieve beperking niet schriftelijk zijn ingesteld. Coaching bij het maken van testen is regelmatig noodzakelijk, net als bij het opstellen van c.v.’s, profielen en sollicitatiebrieven.
Het is essentieel dat de jobcoach kennis heeft van de auditieve doelgroep. Op basis van een assessment wordt er gezocht naar een werkplek. Potenco verliest hierbij niet uit het oog dat een werkplek toekomstperspectief moet bieden. Als de cliënt eenmaal aan het werk is, bieden wij coaching in de vorm van Persoonlijke Ondersteuning. Werkgevers worden voorgelicht over de mogelijkheden van werkplekaanpassingen.

Succesverhaal

Maureen Sitton- van Breemen

Een werkgever van een restaurant in Rotterdam had een vacature voor de functie  “medewerker spoelkeuken”. Potenco had op dat moment geen geschikte horende kandidaat voor deze functie. Wel was er een potentiële cliënt met een auditieve beperking die zeer geschikt zou zijn. Maar de werkgever had grote twijfels. Dit vanwege de communicatie met collega’s en met klanten. De jobcoach  heeft om een gesprek met de werkgever gevraagd met als doel haar twijfels weg te nemen en begrip te kweken over het werken met een collega met een auditieve beperking. Na het gesprek vond de werkgever dat zij het maar gewoon moest proberen.

De jobcoach gaf aan dat de werkgever een  goede coaching op de werkvloer kon verwachten. De cliënt startte met een Proefplaatsing. Het ging erg goed, zo goed zelfs dat hij na de drie maanden direct een jaarcontract kreeg. De werkgever en collega’s zijn nu zeer tevreden over het functioneren van de cliënt. Hij begon in de spoelkeuken maar na verloop van tijd werd hij steeds meer ingezet bij werkzaamheden zoals het bereiden van de maaltijden.


Maureen Sitton- van Breemen Algemeen Manager Potenco

Potenco B.V.

Lombardkade 47a

3011 ZC Rotterdam

T 010 - 44 12 233

F 010 - 44 12 235

E info@potenco.nl

Gespreksruimte

Amsterdam:

Laarderhoogtweg 51

1101 EB Amsterdam (Zuidoost)


Gespreksruimte

Leiden:

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Gespreksruimte

Barendrecht:

Bijdorp-Oost 5

2992 LA Barendrecht


Gespreksruimte

Dordrecht:

Blekersdijk 1

3311 LC Dordrecht

Gespreksruimte

Oud-Beijerland:

Laurens Jzn. Costerstraat 15 a

3281 LH Oud-Beijerland


Gespreksruimte

Den Haag:

Laan Copes van Cattenburch 80

2585 GD Den Haag