Potenco

Re-integratie

Potenco begeleidt cliënten met diverse achtergronden naar werk.

De re-integratietrajecten van Potenco zijn bestemd voor cliënten met één van de volgende uitkeringen: WWB, Wajong, WSW, WGA en Ziektewet Arbo.

Naast complete re-integratietrajecten biedt Potenco ook re-integratiediensten aan als Jobhunting en Sociale Activering.

Doelgroep

De coaches van Potenco hebben ervaring met mensen met de volgende beperkingen:

  • Sociale en of psychische problematiek zoals autisme en aanverwante stoornissen,
  • ADHD,
  • gedragsproblemen,
  • schizofrenie,
  • depressies,
  • borderline,
  • burn-out
  • manisch-depressiviteit.
  • Mensen met een verstandelijke beperking of mensen die een leerachterstand hebben.
  • Fysieke beperkingen, waaronder auditieve beperkingen.

Interventie & Coaching

Potenco is sinds 2000 door het UWV erkend als re-integratiebedrijf.

Lees meer...

Wet Verbetering Poortwachter

Als werkgever bent u voor veel zaken verantwoordelijk. Zo ook voor de re-integratie van (langdurig) zieke werknemers.

Lees meer...

Potenco B.V.

Lombardkade 47a

3011 ZC Rotterdam

T 010 - 44 12 233

F 010 - 44 12 235

E info@potenco.nl

Gespreksruimte

Amsterdam:

Laarderhoogtweg 51

1101 EB Amsterdam (Zuidoost)


Gespreksruimte

Leiden:

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Gespreksruimte

Barendrecht:

Bijdorp-Oost 5

2992 LA Barendrecht


Gespreksruimte

Dordrecht:

Blekersdijk 1

3311 LC Dordrecht

Gespreksruimte

Oud-Beijerland:

Laurens Jzn. Costerstraat 15 a

3281 LH Oud-Beijerland


Gespreksruimte

Den Haag:

Laan Copes van Cattenburch 80

2585 GD Den Haag