Potenco

Social Return on Investment

Social Return on Investment (SROI) is het stellen van sociale contractvoorwaarden bij inkoop en aanbestedingen, met als doel regionale werkgelegenheid te bevorderen en/of werkzoekenden, WSW gerechtigden en leerlingen aan een werkplek te helpen.

Uw SROI partners !

- personen met een WWB-uitkering;
- personen met een WW-uitkering en minimaal 6 maanden werkzoekend;
- personen met een WSW-indicatie*;
- personen met een Wajong-uitkering*;
- personen met een WIA-uitkering;
- personen met een WAO-uitkering;
- personen met een WIJ-uitkering*;
- inburgeraars;
- personen die gesubsidieerde arbeid verrichten;
- leerlingen van het MBO die een BBL-traject volgen.

Ook degenen die anderszins onder de reïntegratiedoelstelling van de Wet werk en bijstand (Wwb) vallen en vroegtijdige schoolverlaters, die niet over een startkwalificatie beschikken, behoren tot de doelgroep.

- personen met een WWB-uitkering;
- personen met een WW-uitkering en minimaal 6 maanden werkzoekend;
- personen met een WSW-indicatie*;
- personen met een Wajong-uitkering*;
- personen met een WIA-uitkering;
- personen met een WAO-uitkering;
- personen met een WIJ-uitkering*;
- inburgeraars;
- personen die gesubsidieerde arbeid verrichten;
- leerlingen van het MBO die een BBL-traject volgen.

Ook degenen die anderszins onder de reïntegratiedoelstelling van de Wet werk en bijstand (Wwb) vallen en vroegtijdige schoolverlaters, die niet over een startkwalificatie beschikken, behoren tot de doelgroep.

Potenco B.V.

Lombardkade 47a

3011 ZC Rotterdam

T 010 - 44 12 233

F 010 - 44 12 235

E info@potenco.nl

Gespreksruimte

Amsterdam:

Laarderhoogtweg 51

1101 EB Amsterdam (Zuidoost)


Gespreksruimte

Leiden:

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Gespreksruimte

Barendrecht:

Bijdorp-Oost 5

2992 LA Barendrecht


Gespreksruimte

Dordrecht:

Blekersdijk 1

3311 LC Dordrecht

Gespreksruimte

Oud-Beijerland:

Laurens Jzn. Costerstraat 15 a

3281 LH Oud-Beijerland


Gespreksruimte

Den Haag:

Laan Copes van Cattenburch 80

2585 GD Den Haag