Potenco

Jobcoaching

Neemt u een cliënt in dienst die een arbeidshandicap heeft en daarvoor een UWV-indicatie heeft?

Potenco kan u de coaching uit handen nemen. Wij zijn een door het UWV WERKbedrijf erkende jobcoachorganisatie. Daarnaast zijn wij in het bezit van het Keurmerk ‘Blik op Werk’. Onze jobcoaches ondersteunen de cliënten bij de uitvoering van het werk, het omgaan met collega’s etcetera

 

 

Wet Verbetering Poortwachter

Als werkgever bent u voor veel zaken verantwoordelijk. Zo ook voor de re-integratie van (langdurig) zieke werknemers.

Lees meer...

Preventietraject

Voorkomen is vaak beter dan genezen. Dat geldt zeker voor personeel dat dreigt uit te vallen.

Lees meer...

Werving van personeel

Als u op zoek bent naar gemotiveerd personeel en u een warm hart hebt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO),

Lees meer...

Potenco B.V.

Lombardkade 47a

3011 ZC Rotterdam

T 010 - 44 12 233

F 010 - 44 12 235

E info@potenco.nl

Gespreksruimte

Amsterdam:

Laarderhoogtweg 51

1101 EB Amsterdam (Zuidoost)


Gespreksruimte

Leiden:

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Gespreksruimte

Barendrecht:

Bijdorp-Oost 5

2992 LA Barendrecht


Gespreksruimte

Dordrecht:

Blekersdijk 1

3311 LC Dordrecht

Gespreksruimte

Oud-Beijerland:

Laurens Jzn. Costerstraat 15 a

3281 LH Oud-Beijerland


Gespreksruimte

Den Haag:

Laan Copes van Cattenburch 80

2585 GD Den Haag