Potenco

Preventietraject

Voorkomen is vaak beter dan genezen. Dat geldt zeker voor personeel dat dreigt uit te vallen.

Dreigend verzuim kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld problemen op de werkvloer of in de privésfeer. Maar ook fysieke en psychische klachten kunnen hieraan ten grondslag liggen. Door Potenco vroegtijdig in te schakelen, kunt u de mogelijke schadelast beperken. Wij kijken samen met u en de werknemer waar de knelpunten liggen. Het doel van het interventietraject is dat de werknemer in de huidige functie blijft werken en effectief kan functioneren. Eventuele blokkades pakken wij samen met u en de werknemer aan. De coach van Potenco voert diverse coachingsgesprekken met uw werknemer. Indien nodig en gewenst wordt de omgeving van de werknemer betrokken bij het traject. Bijvoorbeeld collega’s of een leidinggevende.

 

Potenco beschikt over goed opgeleide coaches, die graag meedenken in het oplossen van ingewikkelde vraagstukken als medewerkers vastlopen binnen hun eigen functie. Wij zijn creatief en oplossingsgericht. Onze coaching is duidelijk en wij gaan mogelijke weerstanden niet uit de weg.

 

 

Wet Verbetering Poortwachter

Als werkgever bent u voor veel zaken verantwoordelijk. Zo ook voor de re-integratie van (langdurig) zieke werknemers.

Lees meer...

Werving van personeel

Als u op zoek bent naar gemotiveerd personeel en u een warm hart hebt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO),

Lees meer...

Jobcoaching

Neemt u een cliënt in dienst die een arbeidshandicap heeft en daarvoor een UWV-indicatie heeft?

Lees meer...

Potenco B.V.

Lombardkade 47a

3011 ZC Rotterdam

T 010 - 44 12 233

F 010 - 44 12 235

E info@potenco.nl

Gespreksruimte

Amsterdam:

Laarderhoogtweg 51

1101 EB Amsterdam (Zuidoost)


Gespreksruimte

Leiden:

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Gespreksruimte

Barendrecht:

Bijdorp-Oost 5

2992 LA Barendrecht


Gespreksruimte

Dordrecht:

Blekersdijk 1

3311 LC Dordrecht

Gespreksruimte

Oud-Beijerland:

Laurens Jzn. Costerstraat 15 a

3281 LH Oud-Beijerland


Gespreksruimte

Den Haag:

Laan Copes van Cattenburch 80

2585 GD Den Haag