Potenco

Wet Verbetering Poortwachter

Als werkgever bent u voor veel zaken verantwoordelijk. Zo ook voor de re-integratie van (langdurig) zieke werknemers.

De regels hieromtrent zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter Het doel van de Wet Verbetering Poortwachter is de instroom in de WIA terug te dringen. Een goed uitgangspunt. Als werkgever bent u wellicht niet altijd bekend met deze wet- en regelgeving. Of u hebt niet de capaciteit in huis om zieke werknemers voldoende te begeleiden. Potenco is dan een betrouwbare samenwerkingspartner. Wij bieden de volgende trajecten aan:

Trajecten 1e spoor

Als uw werknemer ziek is en niet meer in staat is zijn eigen functie uit te voeren, bent u verplicht het werk aan te passen. Als dat niet mogelijk is, bent u verplicht om hem ander werk binnen uw bedrijf aan te bieden. Dit werk moet uiteraard wel passend zijn bij de mogelijkheden van uw werknemer. Plaatsing van een zieke werknemer in een passende functie is echter niet altijd vanzelfsprekend. Mensen hechten zich aan hun werk. Wanneer dat werk verandert, kan dat door de werknemer als zeer ingrijpend worden ervaren. De werknemer kan weerstand hebben ten aanzien van de veranderingen. Hierdoor stagneert de re-integratie. In deze situatie kunt u het traject Coaching 1e spoor van Potenco inzetten. In dit traject besteden wij aandacht aan het zoeken naar een passende functie in overleg met u en de arbodienst. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de zogenaamde transitie van uw werknemer. Door middel van jobcoaching wordt uw werknemer door Potenco gecoacht bij het aanvaarden van de (nieuwe) functie en de uitvoering daarvan. Hierbij betrekken wij - indien nodig - ook de omgeving van de werknemer, zoals collega’s of een leidinggevende.

 

 

Preventietraject

Voorkomen is vaak beter dan genezen. Dat geldt zeker voor personeel dat dreigt uit te vallen.

Lees meer...

Werving van personeel

Als u op zoek bent naar gemotiveerd personeel en u een warm hart hebt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO),

Lees meer...

Jobcoaching

Neemt u een cliënt in dienst die een arbeidshandicap heeft en daarvoor een UWV-indicatie heeft?

Lees meer...

Potenco B.V.

Lombardkade 47a

3011 ZC Rotterdam

T 010 - 44 12 233

F 010 - 44 12 235

E info@potenco.nl

Gespreksruimte

Amsterdam:

Laarderhoogtweg 51

1101 EB Amsterdam (Zuidoost)


Gespreksruimte

Leiden:

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Gespreksruimte

Barendrecht:

Bijdorp-Oost 5

2992 LA Barendrecht


Gespreksruimte

Dordrecht:

Blekersdijk 1

3311 LC Dordrecht

Gespreksruimte

Oud-Beijerland:

Laurens Jzn. Costerstraat 15 a

3281 LH Oud-Beijerland


Gespreksruimte

Den Haag:

Laan Copes van Cattenburch 80

2585 GD Den Haag