Potenco

Interventietraject

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt vooral als u dreigt uit te vallen uit uw werk.

Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. U ervaart bijvoorbeeld problemen op het werk. Of er spelen zaken in uw privésfeer die ervoor zorgen dat u uit balans bent. U voelt u misschien uitgeblust of opgebrand. Of u hebt te maken met fysieke of psychische klachten.

In dit geval kunt u gecoacht worden door Potenco. Het doel van dit traject is dat u in uw huidige functie blijft werken.

In het Coachingtraject voert u gesprekken met een coach van Potenco. Samen met de coach brengt u in kaart wat de knelpunten zijn en hoe u deze aan kunt pakken, zo genoemde coachingsvragen. Indien nodig en gewenst wordt uw omgeving betrokken bij het traject. Bijvoorbeeld collega’s of een leidinggevende.

Potenco beschikt over goed opgeleide coaches, die graag meedenken. Wij zijn creatief en oplossingsgericht. Onze coaching is duidelijk en eerlijk. De interventie is er op gericht dat u en uw werkgever tevreden zijn over de eindresultaten en dat u weer effectief en tevreden aan het werk kunt gaan.

 

 

Wet Verbetering Poortwachter

Als u ziek bent, gelden er regels waar u en uw werkgever aan moeten voldoen.

Lees meer...

Potenco B.V.

Lombardkade 47a

3011 ZC Rotterdam

T 010 - 44 12 233

F 010 - 44 12 235

E info@potenco.nl

Gespreksruimte

Amsterdam:

Laarderhoogtweg 51

1101 EB Amsterdam (Zuidoost)


Gespreksruimte

Leiden:

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Gespreksruimte

Barendrecht:

Bijdorp-Oost 5

2992 LA Barendrecht


Gespreksruimte

Dordrecht:

Blekersdijk 1

3311 LC Dordrecht

Gespreksruimte

Oud-Beijerland:

Laurens Jzn. Costerstraat 15 a

3281 LH Oud-Beijerland


Gespreksruimte

Den Haag:

Laan Copes van Cattenburch 80

2585 GD Den Haag