Potenco

Wet Verbetering Poortwachter

Als u ziek bent, gelden er regels waar u en uw werkgever aan moeten voldoen.

Deze regels staan in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Het belangrijkste uitgangspunt van de WVP is dat u samen met uw werkgever aan uw re-integratie werkt.

Potenco biedt twee trajecten aan in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter:

 

Trajecten 1e spoor

Als uw werknemer ziek is en niet meer in staat is zijn eigen functie uit te voeren, bent u verplicht het werk aan te passen. Als dat niet mogelijk is, bent u verplicht om hem ander werk binnen uw bedrijf aan te bieden. Dit werk moet uiteraard wel passend zijn bij de mogelijkheden van uw werknemer. Plaatsing van een zieke werknemer in een passende functie is echter niet altijd vanzelfsprekend. Mensen hechten zich aan hun werk. Wanneer dat werk verandert, kan dat door de werknemer als zeer ingrijpend worden ervaren. De werknemer kan weerstand hebben ten aanzien van de veranderingen. Hierdoor stagneert de re-integratie. In deze situatie kunt u het traject Coaching 1e spoor van Potenco inzetten. In dit traject besteden wij aandacht aan het zoeken naar een passende functie in overleg met u en de arbodienst. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de zogenaamde transitie van uw werknemer. Door middel van jobcoaching wordt uw werknemer door Potenco gecoacht bij het aanvaarden van de (nieuwe) functie en de uitvoering daarvan. Hierbij betrekken wij - indien nodig - ook de omgeving van de werknemer, zoals collega’s of een leidinggevende.

 

 

Interventietraject

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt vooral als u dreigt uit te vallen uit uw werk.

Lees meer...

Potenco B.V.

Lombardkade 47a

3011 ZC Rotterdam

T 010 - 44 12 233

F 010 - 44 12 235

E info@potenco.nl

Gespreksruimte

Amsterdam:

Laarderhoogtweg 51

1101 EB Amsterdam (Zuidoost)


Gespreksruimte

Leiden:

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Gespreksruimte

Barendrecht:

Bijdorp-Oost 5

2992 LA Barendrecht


Gespreksruimte

Dordrecht:

Blekersdijk 1

3311 LC Dordrecht

Gespreksruimte

Oud-Beijerland:

Laurens Jzn. Costerstraat 15 a

3281 LH Oud-Beijerland


Gespreksruimte

Den Haag:

Laan Copes van Cattenburch 80

2585 GD Den Haag